Idea pracy- projektowanie konstrukcji w ujęciu holistycznym

Precyzja jest zawsze w budowie

Obszar działania

Wybrane obszary działania:

PROJEKTY KONSTRUKCJI

Wykonuję Pojekty konstrukcjne obiektów.

W oparciu o dostarczoną dokumentację , Informacje na temat zamierzenia stosowanych instalacji, Warunków gruntowych oraz Ustaleń wykonuję projekt konstrukcyjny w zakresie: – Projektu Budowlanego, – Projektu Wykonawczego (uszczegóławiającego Projekt Budowlany)INNE PROJEKTY

Opracowuję dokumentację modernizacji obiektów, Projekty rozbiórek, projekty zamienne.

Po wykonaniu szczegółowej analizy oceniam możliwości modernizacyjne i przystępuję do opracowania dokumentacji wzmocnienia , modernizacji obiektów, wykonanie projektu rozbiórek


EKSPERTYZY BUDOWLANE

Wykonanie ekspertyz technicznych

Na potrzeby , dobudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektu opracowuję zarówno:

-Ocenę Stanu Technicznego

oraz

-Ekspertyzę stanu technicznego


OBSŁUGA MENAGERSKA

Przejmuję od Inwestora zadania Kierownia Projektem,Nadzór Inwestorski

Kierowanie projektem inwestycyjnym lub remontowym, harmonogramowanie i budżetowanie przedsięwzięć. Dostosowanie projektu gotowego do oczekiwań Inwestora celem otrzymania pozwolenia na budowę.


Modele wykonanych projektów


Elementy Projektu Technicznego Konstrukcji

poniżej przykładowe rysunki konstrukcyjne


Uzgadnianie rozwiązań przyjętych w dokumentacji

Uzgadnianie projektu to praca polegająca na przeglądaniu wielu rysunków 2D oraz załączników często nie drukowanych i przeglądanych w aplikacjach projektowych. Oferuję uzgodnienia  przy użyciu pliku PDF3D. Plik PDF 3D może posłużyć jako alternatywna metoda wizualizacji. Umożliwia on prezentację zaprojektowanego modelu 3D osobom, które nie posiadają  programu CAD. Wystarczy posiadać program Adobe Reader, aby bez problemu otwierać i przeglądać modele 3D.   Plik PDF 3D z zapisanym obiektem, który możemy obracać, powiększać, przesuwać, włączać lub wyłączać wybrane części, a także tworzyć przekroje praktycznie w każdej płaszczyźnie to szybka i wygodna metoda współpracy.


Pobierz przykładowy plik 3Dpdf

i sprawdź jak łatwo uzgodnić newralgiczne miejsca projektu

Pobrany plik otworzysz w przeglądarce obsługującej pliki 3Dpdf


Zastosowanie analizy MES

Obliczenia wytrzymałościowe wykorzystujące metodę elementów skończonych tzw. analizy mes pozwalają na precyzyjne określenie stanu, zarówno całych konstrukcji jak i poszczególnych elementów już na etapie projektowania.